หน้าแรก
        องค์กรของเรา
        พบกลุ่มออนไลน์
        บริการผู้เรียน
        บริการชุมชน
        ชุมชนศิษย์เก่า
        โลกแห่งการเรียนรู้
        ประกันคุณภาพ

ประกาศสอบราคาหนังสือภาคเรียนที่ 1/2558
259 download

ประกาสสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน
462 download

ประกาศผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
928 download

ประกาศผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ปี 2/2556
1101 download

เข้าสู่ระบบ E-learning

            


การรับสมัครนักศึกษา เทียบระดับการศึกษา กศน.เขตราษฎร์บูรณะ ภาคเรียนที่ 1/2555

การรับสมัครนักศึกษา เทียบระดับการศึกษา กศน.เขตราษฎร์บูรณะ ภาคเรียนที่ 1/2555

 

       กศน.เขตราษฎร์บูรณะ  ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1/2555 ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 เมษายน 2555 (ตามเวลาราชการ

ระดับในการเทียบระดับ

 - ประถมศึกษา (ป.6)

 - มััธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

หลักฐานในการสมัครเรียน

 - รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 - สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน 2 ฉบับ

 - สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน 2 ฉบับ

 - วุฒิการศึกษาเดิมฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน  3  ฉบับ

 - เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวน 2 ฉบับ

 - ค่าลงทะเบียน  3,000 บาท

สมัครได้ที่ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)

 - ศูนย์ กศน.แขวงบางปะกอก โทร. 02-4273073 อ.วิภาวรรณ,อ.โตมร

*หมายเหตุ: สามารถดาวห์โหลดเอกสารใบสมัครการประเมินเทียบระดับการศึกษา

                    ปี 1/2555   ได้จากหน้าเว็บไซด์ของ กศน.เขตราษฎร์บูรณะ

                                                                

 

«กลับ
ชื่อ Login :
รหัสผ่าน :
 Log out คลิ๊กที่นี่

                      
   
Visit : 249975  
Online : 1  
Home  |   About Us   |   Webboard   |   Contact Us   :  ksnrajburana.com@All Rights Resered